امروز چهارشنبه 13 اسفند 1399
mahanservice.cloob24.com
0
کد خطا E1 - خطای محافظ فشار بالا در سیستم - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
کد خطا E2 - این خطا از محافظ ضد یخ زدگی می باشد - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
کد خطا E4 - مشکل این خطا از دمای بالای لوله رفت کمپرسور می باشد - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
کد خطا E5 - اشکال این خطا از محافظ جریان زیاد می باشد - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
کد خطا E6 - خطای کابل ارتباطی - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
کد خطا E8 - این خطا از محافظ دمای بالای مقاومت می باشد - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
کد خطا H6 - اشکال این خطا از عدم ارسال فید بک از سوی فن داخلی دستگاه می باشد - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
کد خطا F1 - خطای سنسور محیطی یونیت داخلی دستگاه - خرابی سنسور یونیت مقدار مقاومت سنسور چک شود - خرابی از مدار برد اصلی - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
کد خطا F2 - مشکل این خطا از سنسور اوپراتور می باشد - ممکن است خرابی از سنسور پایپ باشد - مقدار اهم سنسور اپراتور چک شود - مقدار مقاومت سنسور پایپ بررسی شود - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
کد خطا F3 - این خطا مربوط می شود به سنسور محیطی یونیت خارجی - خرابی سنسور یونیت خارجی مقدار اهم سنسور چک شود - خرابی از مدار برد الکترونیک - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
کد خطا F4 - مشکل خطا از سنسور کندانسور می باشد - خرابی سنسور کندانسور - مقدار مقاومت سنسور کندانسور بررسی شود - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
کد خطا F5 - اشکال این خطا از سنسور لوله رفت کمپرسور می باشد - خرابی از سنسور لوله کندانسور - مقدار اهم سنسور کندانسور چک شود - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
کد خطا F6 - خطای اورلود و کاهش فرکانس - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
کد خطا U5 - این خطا مربوط است به تشخیص تکمیل جریان یونیت ها - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
کد خطا H1 - خطای یخ زدایی
کد خطا H3 - مشکل این خطا از لورلود محافظ کمپرسور می باشد - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
کد خطا H4 - اشکال این خطا از نرمال نبودن سیستم می باشد - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
کد خطا H5 - خطای محافظ IPM
کد خطا HC - خطای محافظ - خطای جریان فاز برای کمپرسور PFC
کد خطا U1 - علت خطا مربوط می شود به جریان فاز برای کمپرسور
تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com
ارسال دیدگاه