امروز دوشنبه 07 بهمن 1398
mahanservice.cloob24.com
0
کدهای خطای CH05 - CH53 - CH93 - علت این ارورها ارتباط بین یونیت بیرونی و داخلی می باشد - علت ارور عدم اتصال کابل ارتباطی - اتصال نادرست کابلها در ترمینال یونیت داخلی و بیرونی - سیم کشی نادرست اتصال فاز و نول کابل ارتباطی - عدم وجود برق به دلیل برد داخلی / بیرونی سوخته - فیوز سوخته در یونیت داخلی و بیرونی 
کد خطا 01 - علت خطا از سنسور باز و یا اتصال کوتاه است - مقدار اهم سنسور 10 کیلو اهم در 25 درجه صحیح می باشد - خرابی در مدار برد داخلی می باشد - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
کد خطا 02 - اشکال از خطای سنسور لوله ورودی دستگاه می باشد - سنسور باز و یا اتصال کوتاه است - مقدار اهم سنسور 5 کیلو اهم در 25 درجه صحیح می باشد - خرابی در مدار برد داخلی می باشد - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
کد خطا 06 - اشکال از خطای سنسور لوله خروجی دستگاه - سنسور باز و یا اتصال کوتاه است - خرابی مدار برد الکترونیک داخلی - مقدار اهم سنسور 5 کیلو در 25 درجه صحیح می باشد - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
کد خطا 05 / 53 - علت خطا ارتباط بین IN 
کد خطا 21 - مشکل از DC بالا می باشد - نکاتی که باید چک شوند - یک جریان لحظه ای در u,v,w - خرابی و قفل شدن کمپرسور - اتصال نادرست u,v,w - وضعیت اورلود پیش آمده - شارژ گاز اضافی - طول لوله کشی بررسی شود - موتور فن خارجی چک شود - عایق کاری ضعیف کمپرسور - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
کد خطا 22 - اشکال از مدار برد داخلی دستگاه - نکاتی که باید بررسی شوند - ولتاژ ورودی را چک کنید - فن کندانسور را بررسی نمایید مقدار اهم چک شود - جریان ورودی چک شود - کانکتور COIN را بررسی کنید - برق دستگاه وصل شده قبل از اینکه راه اندازی شود ولتاژ DC این کانکتور 2.5 ولت با تلرانس 0.2 ولت می باشد - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
کد خطا 23 - مشکل از DC پایین تر از 140 ولت می باشد - نکاتی که باید چک شوند - خرابی برد اصلی منبع تغذیه بررسی شود - ولتاژ خط DC چک شود - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
کد خطا 28 - اشکال از ولتاژ خط DC بالاتر از 240 ولت می باشد - نکاتی که باید چک شوند - خرابی برد اصلی منبع تغذیه بررسی شود - ولتاژ خط DC چک شود - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
کد خطا 26 - این خطا مربوط می شود به کمپرسور - نکاتی که باید چک شود - سیم های (u,v,w) سیم های اتصالی کمپرسور را چک کنید - بد کار کردن و یا گیر کردن کمپرسور را چک نمایید - اجزاء IPM را بررسی کنید و اجزای آشکار ساز را چک کنید - وضعیت اورلود - قفل شدن کمپرسور - خرابی مدار برد الکترونیک - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
کد خطا 27 - این خطا مربوط است به جریان بالا در IGBT - نکاتی که باید چک شود - راکتور را بررسی نمایید - ولتاژ ورودی AC را چک کنید - فن واحد خارجی را چک کنید - جریان ورودی را بررسی نمایید - خرابی مدار برد الکترونیک - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
کد خطا 32 - مشکل از دمای بالای لوله دبی شارژ بیشتر از 105 سانتیگراد اینورتر می باشد - نکاتی که باید چک شوند - سنسور لوله دبی شارژ را چک کنید. برای اینورتر - عواملی که باعث اورلود می شود را بررسی نمایید - نشتی گاز را چک کنید - شیر سرویس ها چک شود - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
کد خطا 33 - مشکل از دمای بالای لوله دبی شارژ بیشتر از 105 سانتیگراد ثابت می باشد - نکاتی که باید چک شوند - سنسور لوله دبی شارژ را چک کنید برای اینورتر - عواملی که باعث اورلود می شود را بررسی نمایید - نشتی گاز را چک کنید - شیر سرویس ها چک شود - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
کد خطا 40 - اشکال این خطا مربوط می شود به سنسور ct سنسور باز و یا اتصال کوتاه شده است - خرابی مدار برد الکترونیک داخلی - مقدار مقاومت نرمال 0 اهم صحیح می باشد - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
کد خطا 60 - اشکال این خطا مربوط می شود به EEPROM پاک شدن برنامه و برنامه ریزی مجدد - همه خطا ها را چک کنید - نکاتی که باید بررسی شوند - شماره قطعه برد چک شود - اتصال نادرست - خرابی مدار برد الکترونیک - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
کد خطا 61 - این خطا مربوط می شود به دمای بالای سنسور لوله کندانسور - دمای بالاتر از 65 درجه سانتیگراد - نکاتی که باید بررسی شوند - بار برودتی را چک کنید - سنسور و لوله کندانسور را چک کنید مقدار مقاومت سنسور بررسی شود - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
کد خطا 62 - مشکل این خطا از دمای بالا در H.S - دمای بالاتر از 85 درجه سانتیگراد در H.S می باشد - نکاتی که باید بررسی شوند - فن را چک کنید - سنسور و یا H.S را بررسی نمایید مقدار اهم سنسور چک شود - خرابی مدار برد - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
کد خطا 41 - خطا سنسور لوله دیس شارژ اینورتر - علت باز و یا اتصال کوتاه سنسور لوله دیس شارژ - خرابی در مدار برد الکترونیک - نکاتی که باید بررسی شوند - مقدار مقاومت نرمال سنسور 200 کیلو اهم در 25 درجه سانتیگراد صحیح می باشد - ولتاژ نرمال 405 ولت در 25 درجه سانتیگراد صحیح می باشد - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
کد خطا 44 - اشکال از سنسور هوا است - علت خطا باز و یا اتصال کوتاه سنسور هوا می باشد - خرابی در مدار برد الکترونیک - نکاتی که باید چک شوند - مقدار مقاومت نرمال سنسور 10 کیلو اهم در 25 درجه سانتیگراد صحیح می باشد - ولتاژ نرمال 5 / 2 ولت در 25 درجه سانتیگراد صحیح است - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
کد خطا 45 - این خطا مربوط می شود به سنسور لوله کندانسور - علت خطا باز و یا اتصال کوتاه سنسور کندانسور است - خرابی در مدار برد الکترونیک می باشد - نکاتی که باید مورد بررسی قرار گیرند - مقدار مقاومت نرمال سنسور 5 کیلو اهم در 25 درجه سانتیگراد صحیح می باشد - ولتاژ نرمال 5 / 2 ولت در 25 درجه سانتیگراد صحیح است - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
کد خطا 46 - این خطا مربوط می شود به سنسور لوله مکش دستگاه - علت خطا باز و یا اتصال کوتاه سنسور لوله مکش می باشد - خرابی در مدار برد الکترونیک است - اتصال نادرست - نکاتی که باید مورد بررسی قرار گیرند - مقدار مقاومت نرمال سنسور 5 کیلو اهم در 25 درجه سانتیگراد صحیح می باشد - ولتاژ نرمال 5 / 2 ولت در 25 درجه سانتیگراد صحیح است - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
کد خطا 47 - این خطا مربوط می شود به سنسور لوله دیس شارژ ثابت دستگاه - علت خطا باز و یا اتصال کوتاه سنسور لوله دیس شارژ می باشد - خرابی در مدار برد الکترونیک می باشد - اتصال نادرست - نکاتی که باید مورد چک قرار گیرند - مقدار مقاومت نرمال سنسور 200 کیلو اهم در 25 درجه سانتیگراد صحیح می باشد - ولتاژ نرمال 5 / 4 ولت در 25 درجه سانتیگراد صحیح است - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
کد خطا 65 - این خطا مربوط می شود به سنسور H.S دستگاه - علت خطا باز و یا اتصال کوتاه سنسور H.S می باشد - خرابی در مدار برد الکترونیک است - اتصال نادرست - نکاتی که باید مورد بررسی قرار گیرند - مقدار مقاومت نرمال سنسور 10 کیلو اهم در 25 درجه سانتیگراد صحیح می باشد - ولتاژ نرمال 5 / 2 ولت در 25 درجه سانتیگراد صحیح است - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com
ارسال دیدگاه