امروز دوشنبه 07 بهمن 1398
mahanservice.cloob24.com
0
E0 - خطای ارتباط بین یونیت داخلی و خارجی - خرابی برد دستگاه - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
EC - اشکال در ارتباط یونیت خارجی دستگاه - خرابی برد الکترونیک - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
E1 - این خطا مربوط می شود به سنسور دمای محیطی - خرابی سنسور دما چک شود مقدار اهم سنسور بررسی شود- فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
E2 - این خطا مربوط می شود به سنسور پایپ داخلی - مقدار مقاومت سنسور پایپ چک شود - خرابی سنسور پایپ داخلی - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
E3 - این خطا مربوط می شود به سنسور پایپ خارجی دستگاه - مقدار مقاومت سنسور پایپ خارجی چک شود - خرابی سنسور پایپ خارجی - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
E4 - اشکال در نرمال نبودن سیستم - خرابی برد الکترونیک - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
E5 - خطای مربوط است به اشتباه در عدم مطابقت یونیت داخلی و خارجی سیستم - خرابی برد الکترونیک - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
E6 - مشکل از فن داخلی می باشد - سوختگی فن داخلی مقدار اهم فن داخلی چک شود - خرابی برد الکترونیک - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
E7 - خطای سنسور بیرونی - مقدار مقاومت سنسور چک شود - خرابی سنسور بیرونی - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
E8 - مشکل از سنسور دمای خروجی یونیت بیرونی - خرابی سنسور یونیت - مقدار اهم سنسور دمای خروجی یونیت چک شود - خرابی برد الکترونیک - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
E9 - علت خطا مربوط است به عکس اختلالات ماژول 
EF - خطای موتور فن خارجی DC MOTOR - سوختگی موتور فن خارجی مقدار اهم فن چک شود - خرابی برد الکترونیک - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
EA - علت خطا از سنسور جریان می باشد - مقدار اهم سنسور چک شود - سیم کشی بررسی شود و در آخر مشکل از برد - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
EE - علت خطا از مدار برد EEPROM پاک شدن برنامه و برنامه ریزی مجدد 
EP - این خطا مربوط است به سوئیچ دمای کمپرسور - خرابی سوئیچ دمای کمپرسور مقدار مقاومت بررسی شود - خرابی برد الکترونیک - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
EU - اشکال در سنسور ولتاژ دستگاه می باشد - خرابی سنسور ولتاژ مقدار مقاومت سنسور چک شود - خرابی برد اصلی - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
EH - اشکال از سنسور دما می باشد INTAKE - مقدار اهم سنسور دما چک شود - تعویض سنسور دما - خرابی برد الکترونیک - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
P1 - اشکال خطا از کاهش و یا افزایش ولتاژ برق می باشد.
P2 - اشکال این خطا بار اضافه در کمپرسور می باشد - دستگاه را یک بار خاموش و بعد چند دقیقه روشن نمایید اگر با این کار بازهم ارور ظاهر شد فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
P4 - علت خطا مربوط است به دمای تخلیه 
P5 - این ارور از زیاد بودن سرمایش در حالت خنک کننده 
P6 - مشکل خطا مربوط به زیاد بودن گرمایش در حالت خنک کننده 
P7 - پیغام این خطا از بیش از حد گرم شدن دستگاه در حلت گرمایش است.
تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com
ارسال دیدگاه