امروز دوشنبه 07 بهمن 1398
mahanservice.cloob24.com
0
ارور کولر گازی جنرال بانه ای 
کولر گازی جنرال که از طریق راههای غیر قانونی و نیمه قانونی وارد کشور میشوند دارای اسم های گوناگون می باشند مثل جنرال اس اچ، جنرال سی اچ، همگی دارای یک برد الکترونیک هستند و ارورها و خطاهای یکسانی دارند 
E2 - این خطا ایراد در سنسور محیطی کولر می باشد - خرابی سنسور محیطی کولر مقدار مقاومت سنسور بررسی شود - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید 
E3 - خطا در سنسور پایپ - سنسور متصل به اوپراتور - مقدار اهم سنسور پایپ چک شود - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید 
E4 - خطا در یونیت بیرونی (OUTDOORUNIT) بررسی سنسور پایپ و تعویض آن 
E5 - خطا ایراد در فن بلوور داخلی می باشد - مقدار اهم فن بلوور چک شود - سوختگی فن بلوور - خرابی برد الکترونیک - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید 
E7 - مشکل در کابل های ارتباطی بین دو یونیت داخل و خارج می باشد - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید 
E8 - مشکل در میزان دمای بالا کندانسور (دیفراست) می باشد - خرابی کندانسور دیفراست - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید 
DF - یخ زدایی و یا دیفراست - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید 
ارورهای کولرگازی اسپیلت جنرال گلد برعکس کولرهای دیگر جنرال نظیر لبخندی می باشد 
F9 - خطای سنسور محیطی می باشد - خرابی سنسور محیطی دستگاه مقدار مقاومت سنسور محیطی چک شود - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید 
F8 - خطای سنسور پایپ می باشد -  سنسور متصل به اوپراتور - مقدار اهم سنسور پایپ چک شود - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید 
F7 - خطای دیفراست می باشد - خرابی دیفراست مقدار اهم بررسی شود - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید 
زمانی که تصویر فن موتور بر روی نمایشگر نشان داده نمی شود یعنی اینکه هوای اتاق سرد است 
  
ارور کولر گازی دو تیکه جنرال 
کد خطا F1 - خطای محافظ فازها می باشد - سوختگی محافظ - خرابی برد اصلی - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید 
کد خطا F2 - این خطای محافظ فازها است - سوختگی محافظ فازها - خرابی برد اصلی - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید 
کد خطا F3 - مشکل خطا از محافظ ولتاژ زیاد می باشد - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید 
کد خطا F4 - علت خطا از محافظ ولتاژ کم می باشد - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید 
کد خطا F5 - خطای گرمای زیاد - خرابی برد الکترونیک - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید 
کد خطا F6 - مشکل خطا از اورلد می باشد - سوختگی اورلد - خرابی برد اصلی - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید 
کد خطا F7 - خطای سنسور یونیت بیرونی می باشد - خرابی سنسور یونیت بیرونی مقدار مقاومت سنسور یونیت چک شود - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید 
کد خطا F8 - مشکل از محافظ ضد یخ زدگی می باشد 
کد خطا F9 - این خطا یخ زدگی می باشد 
کد خطا F10 - گرمایش الکترونیکی 
  
ارور کولرگازی جنرال گلد 
کد خطا F9 - خطای سنسور محیطی می باشد - خرابی سنسور محیطی دستگاه مقدار مقاومت سنسور محیطی چک شود - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید 
کد خطا F8 - خطای سنسور پایپ می باشد -  سنسور متصل به اوپراتور - مقدار اهم سنسور پایپ چک شود - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید 
کد خطا F7 - خطای سنسور دیفراست می باشد - خرابی سنسور دیفراست مقدار اهم بررسی شود تعویض سنسور - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید 
  
ارور کولرگازی اسپیلت دیواری اجنرال 
نشان گر df و یا برفک زدایی نشان داده می شود - علت آن این می باشد که دستگاه در حالت برفک زدایی می باشد 
تصویر فن موتور نشان داده نمی شود - این به معنی این است که هوای اتاق سرد می باشد 
E2-L2 - این خطا مربوط می شود به اشکال در سنسور اتاق - چک کردن مقدار مقاومت سنسور اتاق - خرابی سنسور اتاق - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید 
E3-L1 - این خطا مربوط می شود به اشکال در سنسور لوله - مقدار مقاومت سنسور اتاق بررسی شود - تعویض سنسور اتاق - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید 
E4-L5 - این خطا وضعیت غیر عادی در واحد خارجی را نشان می دهد - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید 
E5-L6 - اشکال در موتور فن داخلی سیگنال برگشتی به بورد را ندارد - خرابی برد الکترونیک - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید 
E6 - خطای شیر برقی - سوختگی شیر برقی مقدار اهم شیر برقی چک شود - خرابی برد الکترونیک - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید 
E7 - اشکال در سنسور خارجی دستگاه می باشد - خرابی سنسور خارجی مقدار مقاومت سنسور چک شود - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید 
E8 - اشکال در محافظ گرمای بالا می باشد - خرابی برد الکترونیک - سوختگی محافظ گرما - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید 
E9 - مشکل از پمپ آب دستگاه می باشد - سوختگی پمپ آب - خرابی برد الکترونیک - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید 
  
ارور کولر گازی اجنرال کاستی
کد خطا E00 - علت خطا از ارتباط بین دستگاه داخلی و دستگاه کنترل از راه دور می باشد 
کد خطا E01 - مشکل خطا از ارتباط بین دستگاه داخلی و دستگاه بیرونی می باشد 
کد خطا E02 - اشکال این ارور از باز بودن حسگر دمای اتاق می باشد - مقدار اهم سنسور چک شود تعویض سنسور 
کد خطا E03 - این خطا از اتصالی سنسور دمای اتاق می باشد - سیم کشی چک شود برد بررسی شود 
کد خطا E04 - علت این خطا از باز بودن سنسور مبدل حرارتی داخلی می باشد - سنسور تعویض شود 
کد خطا E05 - علت این خطا از اتصالی سنسور مبدل حرارتی داخلی می باشد - سیم کشی چک شود برد بررسی شود 
کد خطا E06 - علت این خطا از باز بودن سنسور مبدل حرارتی خارجی می باشد - سنسور تعویض شود 
کد خطا E07 - علت این خطا از اتصالی سنسور مبدل حرارتی خارجی می باشد - سیم کشی چک شود برد بررسی شود 
کد خطا E08 - مشکل ارور خطای ارتباط با منبع تغذیه 
کد خطا E09 - اشکال از عملکرد کلید تعلیق می باشد 
کد خطا EA - اشکال این ارور از باز بودن حسگر دمای بیرونی می باشد - مقدار اهم سنسور چک شود تعویض سنسور 
کد خطا Eb - این خطا از اتصالی سنسور دمای بیرونی می باشد - سیم کشی چک شود برد بررسی شود 
کد خطا EC - علت ارور از باز بودن حسگر دمای لوله تخلیه 
کد خطا Ed - علت این خطا از اتصالی سنسور دمای لوله تخلیه می باشد - سیم کشی چک شود برد بررسی شود 
کد خطا EE - مشکل مربوط است به فشار بالای غیر عادی 
کد خطا EF - اشکال مربوط است به غیر عادی بودن دمای لوله تخلیه 
کد خطا E11 - مدل غیر عادی 
کد خطا E12 - علت ارور از خرابی فن داخلی  - تعویض فن 
کد خطا E13 - این خطا از غیر عادی بودن سیگنال خارجی 
کد خطا E14 - اشکال مربوط می شود به EEPROM - خارجی پاک شدن برنامه و برنامه ریزی مجدد 
  
ارور کولر اسپیلت کانالی اجنرال
کد خطا E0:00 - علت خطا از ارتباط بین دستگاه داخلی و دستگاه کنترل از راه دور می باشد 
کد خطا E1:00 - مشکل خطا از ارتباط بین دستگاه داخلی و دستگاه بیرونی می باشد 
کد خطا E2:00 - اشکال این ارور از باز بودن حسگر دمای اتاق می باشد - مقدار اهم سنسور چک شود تعویض سنسور
کد خطا E3:00 - این خطا از اتصالی سنسور دمای اتاق می باشد - سیم کشی چک شود برد بررسی شود 
کد خطا E4:00 - علت این خطا از باز بودن سنسور مبدل حرارتی داخلی می باشد - سنسور تعویض شود 
کد خطا E5:00 - علت این خطا از اتصالی سنسور مبدل حرارتی داخلی می باشد - سیم کشی چک شود برد بررسی شود 
کد خطا E6:00 - علت این خطا از باز بودن سنسور مبدل حرارتی خارجی می باشد - سنسور تعویض شود 
کد خطا E7:00 - علت این خطا از اتصالی سنسور مبدل حرارتی خارجی می باشد - سیم کشی چک شود برد بررسی شود 
کد خطا EA - اشکال این ارور از باز بودن حسگر دمای بیرونی می باشد - مقدار اهم سنسور چک شود تعویض سنسور 
کد خطا Eb - این خطا از اتصالی سنسور دمای بیرونی می باشد - سیم کشی چک شود برد بررسی شود 
کد خطا EC - علت ارور از باز بودن حسگر دمای لوله تخلیه 
کد خطا Ed - علت این خطا از اتصالی سنسور دمای لوله تخلیه می باشد - سیم کشی چک شود برد بررسی شود 
کد خطا EE - مشکل مربوط است به فشار بالای غیر عادی 
کد خطا EF - اشکال مربوط است به غیر عادی بودن دمای لوله تخلیه 
تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com
ارسال دیدگاه